Świadectwa energetyczne budynków

Nasza firma świadczy usługi w zakresie obliczeń i analiz związanych z fizyką cieplną budynków.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • świadectwa (certyfikaty) energetyczne budynków;
  • projektowane charakterystyki energetyczne (do projektów budowlanych);
  • analizy dot. wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE);
  • audyty energetyczne i remontowe;
  • obliczenia na potrzeby programów NFOŚiGW;
  • doradztwo inżynieryjne w obszarze budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

O ŚWIADECTWIE

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zwane również certyfikatem energetycznym) to dokument, który określa zapotrzebowanie budynku na energię na cele grzewcze i wentylacyjne, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzację. W przypadku budynków użyteczności publicznej w obliczeniach uwzględnia się również energię związaną z użytkowaniem instalacji oświetleniowej.

Świadectwo energetyczne sporządza się dla całego budynku lub dla określonego lokalu. Obecnie certyfikaty energetyczne wymagane są m.in. przy zawarciu umowy sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

O AUDYCIE

Audyt energetyczny to dokument, który podobnie jak świadectwo energetyczne określa zapotrzebowanie budynku na energię. W odróżnieniu od świadectwa, audyt zawiera dodatkowo szczegółową analizę dotyczącą możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku, a także obliczenia ekonomiczne dotyczące czasu zwrotu wybranych inwestycji termomodernizacyjnych.

PROGRAMY NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje działania mające na celu m.in. wspieranie i promocję budownictwa energooszczędnego. Dotychczas wspieraliśmy merytorycznie naszych Klientów przy realizacji inwestycji w ramach następujących projektów:

  • LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
  • Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych (NF15/NF40)