Testy szczelności hali Amazon!

W Okmianach koło Legnicy wykonaliśmy 2 testy szczelności szczelności hali Amazon. Usługa została wykonan w sposób kompleksowy – wraz z przygotowaniem budynku do testu, lokalizacją nieszczelności i mostków termicznych przy pomocy kamer termowizyjnych i doradztwem w zakresie poprawy szczelności przegród zewnętrznych budynku.

Przetestowana przez nas hala Amazon jest jednym z nawiększych w Polsce budynków, na których wykonano badanie szczelności  metodą blower door  – kubatura  ok. 700.000 m3.

PODIUM PARK w Krakowie – certyfikat BREEAM Outstanding

Jedną z naszych najciekawszych realizacji w 2018 r. był pomiar szczelności pierwszego budynku biurowego (etap I) wchodzącego w skład kompleksu biurowego PODIUM PARK w Krakowie.

Krakowska inwestycja jako jedna z pierwszych w tej częci Europy, może pochwalić się certfikatem BREEAM na najwyższym poziomie  Outstanding. Docelowo powierzchnia najmu to ok. 65.000 m2.

W ramach naszej usługi wykonaliśmy pomiar szczelności budynku wraz konsultacjami technicznymi przed wykonaniem testu oraz objęciem nadzoru nad pracami przygotowującymi budynek do próby szczelności.

 

Badanie oporów hydraulicznych GWC

W Chęcinach koło Kielc wykonaliśmy pomiary przepływów powietrza i  oporu hydraulicznego w gruntowym płytowym wymienniku ciepła o powierzchni 384 m2. Projektowa moc odzysku ciepła badanego GWC wynosi 16 kW.

Celem pomiarów było  potwierdzenie deklarowanych przez producenta parametrów technicznych urządzenia, w szczególności określenie rzeczywistych strat hydraulicznych przy projektowanym przepływie powietrza o wydajności 7400 m3/h.

Testowana instalacja powstała na potrzeby nowo budowanego przedszkola i żłobka w standardzie pasywnym.

Współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej

Z przyjemnością  informujemy, że w sierpniu 2017 r. nawiązaliśmy współpracę w Instytutem Techniki Budowlanej.

W ramach współpracy wspólnie z Zakładem Inżynierii Elementów Budowlanych ITB przeprowadziliśmy serię badań porównawczych szczelności budynku (zgodnie z PN-EN ISO 9772 – Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określania przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora). Celem badań było potwierdzenie spójności pomiarowej oraz biegłości Laboratoriów.

Współpracę z ITB oceniamy jako ciekawe doświadczenie zawodowe, istotne z perspektywy podnoszenia naszych kwalifikacji oraz jako potwierdzenie jakości świadczonych przez nas usług.

Budynek o dodatnim bilansie energetycznym – Warszawa

W ostatnich dniach wykonaliśmy 2 próby szczelności budynku pasywnego budowanego w Warszawie przez firmę DARAS-ART. Drugie badanie szczelności zakończyło się znakomitym wynikiem n50=0,35 1/h.  Oprócz wykonania testów szczelności dostarczyliśmy wykonawcy rekomendowane przez nas materiały uszczelniające.

W budynku przewidziano ogrzewanie wyłącznie elektryczne (maty na podczerwień), a ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie za pomocą pompy ciepła typu powietrze-woda. Po uwzględnieniu energii z paneli fotowoltaicznych, budynek będzie posiadał dodatni bilans energetyczny. Oznacza to, że będzie oddawał do sieci energetycznej więcej energii niż zużywał na cele grzewcze, CWU i wentylację.

Blower Door Test – wpis powitalny

To jest wpis powitalny – od dzisiaj będziemy zamieszczać aktualności dot. naszej działalności, a także ciekawostki dot. wybranych realizacji.

Powyżej zdjęcie z realizacji testu szczelności budynku produkcyjnego w województwie śląskim o kubaturze ok. 95.000 m3. Badanie zostało wykonane w ramach audytu energetycznego mającego na celu optymalizację kosztów zużycia energii przez zakład produkcyjny. Do wykonania badania szczelności wykorzystaliśmy wysokowydajne zestawy blower door oraz zainstalowaną na obiekcie instalację wentylacji mechanicznej.