PONUKA

Ponúkame prevedenie kontroly vzduchotesnosti budov každého typu v stanovení celkovej výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa.

Prevádzame testy vzduchotesnosti serverových miestností a ostatných priestorov so systémom plynového hasenia.

Termografické merania budov, kontrola elektrických inštalácií, lokalizácia presakovania kvapalín.