DOOR FAN TEST – PRIESTORY S PLYNOVÝM HASIACIM ZARIADENÍM

Firma PRUSDIS vykonáva kontroly tesnenia Door Fan Test priestorov vybavených systémom objemového plynového hasenia (napr. NOVEC, FM-200, IG-100). Meranie tesnosti prevádzame v súlade so štandardami NFPA 2001, ISO 14520 a EN 15004. V prípade potreby vykonávame podrobnú lokalizáciu netesností pomocou dymových tyčiniek, termovíznou kamerou a termoanemonometrom.

Naše služby dosahujú najvyšší štandard predovšetkým vďaka tomu, že:

  • pravidelne obnovujeme školiace certifikáty (Retrotec Enclosure Integrity Certification Level 1&2);
  • pravidelne kontrolujeme naše prístroje, ktoré majú platné osvedčenie o kalibrácii;
  • všetky výpočty vykonávame iba na licenčnom softvéri Retrotec.

Systémy objemového plynového hasenia zvyčajne slúžia k ochrane priestorov ako sú:

  • serverové a počítačové miestnosti;
  • telekomunikačné priestory;
  • rozvádzače elektrického prúdu;
  • trafostanice;
  • archívy;
  • múzeá;