Termovízia

Badania termowizyjne budynków

Firma PRUSDIS vykonáva špecializované termografické merania

Ponúkame:

  • termografické merania budov;
  • lokalizovanie úniku vzduchu (spolu so službou blower door);
  • prevedenie kontroly elektrických inštalácií;
  • lokalizovanie presakovania kvapalín.
Termowizja instalacji elektrycznych