Testy szczelności pomieszczeń SUG-G

Nasza firma wykonuje testy szczelności Door Fan Test pomieszczeń wyposażonych w stałe gazowe urządzenia gaśnicze (SUG-G). Pomiary szczelności obiektów gaszonych gazem wykonujemy zgodnie ze standardami NFPA 2001, ISO 14520, EN 15004 oraz VdS.

Oprócz standardowych obliczeń czasu retencji gazu oferujemy Państwu precyzyjną lokalizację nieszczelności oraz ocenę poprawności doboru urządzeń odciążających. Ponadto wykonujemy uszczelnienia przejść ppoż. w oparciu o systemy HILTI i Promat.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług:

 • regularnie odnawiamy certyfikaty szkoleniowe (Retrotec Enclosure Integrity Certification Level 1&2);
 • nasz sprzęt przechodzi cykliczne przeglądy i posiada aktualne świadectwa kalibracji;
 • obliczenia wykonujemy wyłączenie na licencjonowanym oprogramowaniu Retrotec.

GASZENIE GAZEM

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G) znajdują zastosowanie w obiektach, które z uwagi na swoją wrażliwą zawartość nie mogą być zabezpieczone zwykłymi środkami gaśniczymi, takimi jak woda czy proszek gaśniczy.

Instalacje gaśnicze SUG-G montuje się najczęściej w następujących obiektach:

 • Serwerownie / centrale IT;
 • Pomieszczenia telekomunikacyjne;
 • Rozdzielnie elektryczne;
 • pomieszczenia UPS;
 • Stacje trafo;
 • Magazyny substancji łatwopalnych;
 • Pomieszczenia naukowe i laboratoryjne,
 • Zbiory muzealne;
 • Archiwa.

Zasada działania instalacji SUG-G polega uwolnieniu gazowej mieszanki gaśniczej w sytuacji pojawia się pożaru w zabezpieczonym pomieszczeniu. Normy ppoż. określają przez jaki czas po wyładowaniu gazu należy zapewnić utrzymanie odpowiedniego stężenia gazu w ochranianym obiekcie (najczęściej wymagany czas retencji wynosi 10 minut, ale może być inny w zależności od miejscowych uwarunkowań i przyjętego scenariusza pożarowego).

Do oceny skuteczności instalacji SUG-G wykorzystuje się ciśnieniowe próby szczelności (Door-Fan-Test). Test szczelności powinien być wykonany bezpośrednio po montażu instalacji SUG-G oraz każdorazowo po ingerencji w integralność przegród zewnętrznych pomieszczenia (np. po wykonaniu dodatkowego przepustu kablowego). Producenci i projektanci gazowych systemów gaśniczych najczęściej zalecają coroczną kontrolę szczelności ochranianych obiektów.

OPIS BADANIA

Badanie szczelności Door-Fan-Test polega na wykonaniu ilościowych pomiarów przepływu powietrza przez nieszczelności w obudowie badanego pomieszczenia. W zależności od normy, badanie wykonuje się przy różnych poziomach różnicy ciśnienia między pomieszczeniem i środowiskiem zewnętrznym, zarówno w podciśnieniu jak i nadciśnieniu.  Do wytworzenia  różnicy ciśnień służą drzwi nawiewne blower door (szczelna plandeka z wentylatorem).

Uzyskane wyniki zostają następnie poddane obróbce w specjalistycznym oprogramowaniu ppoż. (np. Retrotec FanTestic Integrity). Finalnym wynikiem obliczeń jest określenie czasu retencji gazowego środka gaśniczego.

Badanie można rozszerzyć dodatkowo o ocenę poprawności doboru klap odciążających (analiza ciśnienia szczytowego „peak pressure”).

W razie potrzeby nasza firma wykonuje również szczegółową lokalizację nieszczelności oraz doradza w jaki sposób poprawić szczelność powietrzną pomieszczeń SUG-G.

DETEKCJA NIESZCZELNOŚCI

W razie potrzeby nasi pracownicy bezpośrednio po wykonaniu pomiarów mogą przeprowadzić szczegółową detekcję nieszczelności w badanym pomieszczeniu.

W tym celu stosujemy specjalistyczne markery dymne, zaawansowane kamery termowizyjne FLIR (o czułości termicznej 0,06 ⁰C i wysokiej rozdzielczości detektora podczerwieni 320×240), a także wysokoczułe anemometry termoelektryczne.

Wszędzie tam gdzie jest to wskazane (wrażliwa aparatura elektroniczna, cenne zbiory muzealne itp.) używamy wyłącznie „czystego” dymu, pozbawionego zanieczyszczeń stałych oraz substancji oleistych i żrących.

Na życzenie Klienta sporządzamy szczegółową dokumentację filmowo-zdjęciową w celu precyzyjnego ukazania miejsc przecieków powietrza.

Oprócz fizycznego wskazania miejsc przecieku powietrza, możemy precyzyjnie określić o ile należy zredukować  nieszczelności w celu uzyskania pozytywnego wyniku testu.

CZAS RETENCJI

Czas retencji gazu jest to czas przez jaki utrzyma się w ochranianym pomieszczeniu wymagane stężenie mieszanki gaśniczej (po wyładowaniu gazu) lub czas w jakim wysokość słupa gazu obniży się do wysokości ochranianej (w zależności od typu gazu i przyjętego scenariusza akcji pożarowej).

Czas retencji zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

 • ilość, a także rozkład nieszczelności w pomieszczeniu;
 • kształt i wielkość pomieszczenia;
 • rodzaj i ilość  gazu gaśniczego;
 • warunki środowiskowe (temperatura w i na zewnątrz pomieszczenia, ciśnienie atmosferyczne).

Do poprawnego wykonania obliczeń niezbędne są właściwa wiedza i doświadczenie osoby wykonującej pomiary, a także wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania PPOŻ. Nasi pracownicy przechodzą cykliczne (potwierdzone certyfikatem) szkolenia i korzystają z licencjonowanego oprogramowania Retrotec.

ANALIZA CIŚNIENIA SZCZYTOWEGO

W pierwszych sekundach od rozpoczęcia akcji gaśniczej (po wyładowaniu gazu) następuje znaczny spadek i/lub wzrost ciśnienia w pomieszczeniu. Ma to związek ze zjawiskami termodynamicznymi wynikającymi z przemian fazowych gazu. Siła i kierunek zmian ciśnienia zależą od rodzaju gazu, ale także od szeregu czynników, takich jak ilość nieszczelności w pomieszczeniu, czas wyładowania gazu oraz warunki środowiskowe (w szczególności temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu) .

Niekontrolowany przyrost podciśnienia i/lub nadciśnienia w pomieszczeniu może doprowadzić do uszkodzenia ochranianej zawartości, a także do zniszczenia samego pomieszczenia. Żeby tego uniknąć w pomieszczeniach SUG-G montuje się specjalne klapy odciążające, które redukują wartość negatywnych i pozytywnych skosów ciśnienia do dopuszczalnych poziomów.

Wykonanie specjalistycznych pomiarów i obliczeń (analiza „peak pressure”) pozwala na właściwy dobór powierzchni klap odciążających. W niektórych przypadkach możliwe jest również empiryczne sprawdzenie działania tych urządzeń. Obliczenia wartości ciśnienia szczytowego wykonujemy wg standardów FIA, FSSA lub VDS.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Z naszych usług warto skorzystać ponieważ:

 • obliczenia czasu retencji wykonujemy bezpośrednio po wykonaniu testów (już około 20 minut po przeprowadzeniu pomiarów otrzymują Państwo informację o wyniku testu!);
 • w razie potrzeby, bezpośrednio po teście, możemy wykonać szczegółową lokalizację nieszczelności – wskazujemy zarówno miejsca przecieku powietrza, jak i określamy ilościowo o jaką wartość należy zredukować nieszczelności w celu uzyskania wyniku pozytywnego;
 • w razie potrzeby doradzamy w jaki sposób przebudować scenariusz pożarowy w celu poprawy czasu retencji;
 • w razie potrzeby możemy wykonać dodatkowy test dolnego przecieku, który niejednokrotnie pozwala na uzyskania wyniku pozytywnego, pomimo negatywnego wyniku w badaniu podstawowym;
 • posiadamy doświadczenie i możliwości techniczne pozwalające na przetestowanie dowolnie dużych pomieszczeń SUG-G (np. wielkogabarytowych przepompowni gazu ziemnego lub innych obiektów przemysłowych).