Testy szczelności pomieszczeń SUG-G

Nasza firma wykonuje wentylatorowe testy szczelności powietrznej ‘door fan test’ (znane również ‘blower door test’) pomieszczeń wyposażonych w stałe gazowe urządzenia gaśnicze (SUG-G). Pomiary szczelności obiektów gaszonych gazem wykonujemy zgodnie ze standardami NFPA 2001, ISO 14520, EN 15004 oraz VdS.

Wykonujemy testy szczelności serwerowni, komór trafo, przepompowni gazu, osłon turbin gazowych i innych obiektów gaszonych gazem. Testujemy obiekty gaszone każdym gazowym środkiem gaśniczym: FM200, Novec, azot, CO2 i inne.

Oferujemy w szczególności

 • ciśnieniowe testy szczelności Door Fan Test (pod kątem określenia czasu retencji gazu);
 • próby szczelności pod kątem doboru powierzchni klap odciążających;
 • precyzyjną lokalizację nieszczelności w obrębie przegród budowlanych, przepustów instalacyjnych itp.
 • doradztwo w zakresie poprawy szczelności pomieszczeń;
 • testy szczelności na dużych obiektach z użyciem wielu jednostek wentylatorowych.

Od 2014 roku jesteśmy wpisani na listę autoryzowanych wykonawców testów szczelności firmy Retrotec, a 1 stycznia 2018 roku uzyskaliśmy najwyższy poziom certyfikacji – Enclosure Integrity Cert. Level 3 (testy z użyciem wielu wentylatorów oraz zaawansowane techniki pomiarowe zgodnie z NFPA 2001, ISO 14520 oraz EN 15004).

Próby szczelności serwerowni wykonujemy w całej Polsce, a w szczególności w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, na Śląsku i we Wrocławiu.

GASZENIE GAZEM

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G) znajdują zastosowanie w obiektach, które z uwagi na swoją wrażliwą zawartość nie mogą być zabezpieczone zwykłymi środkami gaśniczymi, takimi jak woda czy proszek gaśniczy.

Instalacje gaśnicze SUG-G montuje się najczęściej w następujących obiektach:

 • Serwerownie / centrale IT;
 • Pomieszczenia telekomunikacyjne;
 • Rozdzielnie elektryczne;
 • pomieszczenia UPS;
 • Stacje trafo;
 • Magazyny substancji łatwopalnych;
 • Pomieszczenia naukowe i laboratoryjne,
 • Zbiory muzealne;
 • Archiwa;
 • Przepompownie gazu ziemnego;
 • Turbiny gazowe.

Zasada działania instalacji SUG-G polega uwolnieniu gazowej mieszanki gaśniczej w sytuacji pojawia się pożaru w chronionym pomieszczeniu. Normy ppoż. określają przez jaki czas po wyładowaniu gazu należy zapewnić utrzymanie odpowiedniego stężenia gazu w ochranianym obiekcie (najczęściej wymagany czas retencji wynosi 10 minut, ale może być inny w zależności od miejscowych uwarunkowań i przyjętego scenariusza pożarowego).

Do oceny skuteczności instalacji SUG-G wykorzystuje się ciśnieniowe próby szczelności (door fan test). Test szczelności blower door powinien być wykonany bezpośrednio po montażu instalacji SUG-G oraz każdorazowo po ingerencji w integralność przegród zewnętrznych pomieszczenia (np. po wykonaniu dodatkowego przepustu kablowego). Producenci i projektanci gazowych systemów gaśniczych najczęściej zalecają coroczną kontrolę szczelności ochranianych obiektów.

Czasami zasadnym jest wykonanie testu szczelności na użytkowanym już obiekcie, ale przed montażem instalacji SUG-G. Pozwala to odpowiedni dobór ilości gazu w stosunku do stwierdzonych i ciężkich do usunięcia nieszczelności, a także umożliwia precyzyjny dobór klap odciążających.

OPIS BADANIA

Badanie szczelności Door-Fan-Test polega na wykonaniu ilościowych pomiarów przepływu powietrza przez nieszczelności w obudowie badanego pomieszczenia. W zależności od normy, badanie wykonuje się przy różnych poziomach różnicy ciśnienia między pomieszczeniem i środowiskiem zewnętrznym, zarówno w podciśnieniu jak i nadciśnieniu.  Do wytworzenia  różnicy ciśnień służą drzwi nawiewne blower door (szczelna plandeka z wentylatorem).

Uzyskane wyniki zostają następnie poddane obróbce w specjalistycznym oprogramowaniu ppoż. (np. Retrotec FanTestic Integrity). Finalnym wynikiem obliczeń jest określenie czasu retencji gazowego środka gaśniczego.

Badanie można rozszerzyć dodatkowo o ocenę poprawności doboru klap odciążających (analiza ciśnienia szczytowego “peak pressure”).

W razie potrzeby nasza firma wykonuje również szczegółową lokalizację nieszczelności oraz doradza w jaki sposób poprawić szczelność powietrzną pomieszczeń SUG-G.

DETEKCJA NIESZCZELNOŚCI

W razie potrzeby nasi pracownicy bezpośrednio po wykonaniu pomiarów mogą przeprowadzić szczegółową detekcję nieszczelności w badanym pomieszczeniu.

W tym celu stosujemy specjalistyczne markery dymne, zaawansowane kamery termowizyjne FLIR (o czułości termicznej 0,06 ⁰C i wysokiej rozdzielczości detektora podczerwieni 320×240), a także wysokoczułe anemometry termoelektryczne.

Wszędzie tam gdzie jest to wskazane (wrażliwa aparatura elektroniczna, cenne zbiory muzealne itp.) używamy wyłącznie „czystego” dymu, pozbawionego zanieczyszczeń stałych oraz substancji oleistych i żrących.

Na życzenie Klienta sporządzamy szczegółową dokumentację filmowo-zdjęciową w celu precyzyjnej identyfikacji miejsc przecieków powietrza.

Oprócz fizycznego wskazania miejsc przecieku powietrza, możemy precyzyjnie określić o ile należy zredukować  nieszczelności w celu uzyskania pozytywnego wyniku testu.

CZAS RETENCJI

Czas retencji gazu (hold time) jest to czas przez jaki utrzyma się w ochranianym pomieszczeniu wymagane stężenie mieszanki gaśniczej (po wyładowaniu gazu) lub czas w jakim wysokość słupa gazu obniży się do wysokości ochranianej (w zależności od typu gazu i przyjętego scenariusza akcji pożarowej).

Czas retencji zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

 • ilość, a także rozkład nieszczelności w pomieszczeniu;
 • objętość i wysokość pomieszczenia;
 • rodzaj i ilość  i wymagane stężenie gazu gaśniczego;
 • warunki środowiskowe (temperatura w i na zewnątrz pomieszczenia, ciśnienie atmosferyczne);
 • dodatkowe czynniki techniczne, np. obecność klimatyzatora lub obecność aparatury powodującej konwekcyjny ruch powietrza w pomieszczeniu.

ANALIZA CIŚNIENIA SZCZYTOWEGO

W pierwszych sekundach od rozpoczęcia akcji gaśniczej (przy wyładowaniu gazu) następuje znaczny spadek i/lub wzrost ciśnienia w pomieszczeniu. Ma to związek ze zjawiskami termodynamicznymi wynikającymi z przemian fazowych gazu. Siła i kierunek zmian ciśnienia zależą od rodzaju gazu, ale także od szeregu czynników, takich jak ilość nieszczelności w pomieszczeniu, czas wyładowania gazu oraz warunki środowiskowe (w szczególności temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu) .

Niekontrolowany przyrost podciśnienia lub nadciśnienia w pomieszczeniu może doprowadzić do uszkodzenia ochranianej zawartości, a także do zniszczenia przegród budowlanych, np. ścian z płyt g-k. Żeby tego uniknąć w pomieszczeniach SUG-G montuje się specjalne klapy odciążające, które redukują wartość negatywnych i pozytywnych skosów ciśnienia do dopuszczalnych poziomów.

Wykonanie specjalistycznych pomiarów i obliczeń (analiza „peak pressure”) pozwala na właściwy dobór  i/lub ocenę poprawności doboru powierzchni klap odciążających. W niektórych przypadkach możliwe jest również empiryczne sprawdzenie prawidłowego działania tych urządzeń (np. klap grawitacyjnych). Obliczenia wartości ciśnienia szczytowego wykonujemy wg standardów FIA, FSSA lub VDS.

NASZE ATUTY

Z naszych usług warto skorzystać ponieważ:

 • posiadamy rekomendację firmy Retrotec – jesteśmy wpisani na listę autoryzowanych wykonawców testów szczelności – certyfikat Enclosure Integrity Cert. – Level 3.
 • obliczenia czasu retencji wykonujemy bezpośrednio po wykonaniu testów (już około 20 minut po przeprowadzeniu pomiarów otrzymują Państwo informację o wyniku testu!);
 • w razie potrzeby, bezpośrednio po teście, możemy wykonać szczegółową lokalizację nieszczelności – wskazujemy zarówno miejsca przecieku powietrza, jak i określamy ilościowo o jaką wartość należy zredukować nieszczelności w celu uzyskania pozytywnego wyniku testu;
 • w razie trudności z uzyskaniem wyniku pozytywnego doradzamy w zakresie możliwej zmiany scenariusza pożarowego lub możliwości przeprojektowania instalacji gaśniczej, a w uzasadnionych przypadkach podejmujemy się badań uzupełniających – np. testy dolnego przecieku (BLCA).
 • posiadamy doświadczenie i możliwości techniczne pozwalające na przetestowanie dowolnie dużych pomieszczeń SUG-G z użyciem wielu wentylatorów.