BLOWER DOOR TEST – BADANIE SZCZELNOŚCI BUDYNKÓW / PRÓBA SZCZELNOŚCI n50

Blower door test - pomiar szczelności budynku

Badanie szczelności budynku – oferta

Badanie szczelności budynku to jedna z głównych usług oferowanych przez naszą firmę. Przeprowadzamy testy szczelności powietrznej obudowy budynku metodą “dmuchawy drzwiowej”. Test szczelności budynku znany jest również pod nazwą “blower door test” oraz “door fan test”.

Badania szczelności powietrznej wykonujemy zgodnie z normą PN EN 13829 (Cieplne właściwości użytkowe budynków — Określanie przepuszczalności powietrznej budynków — Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora). Testy szczelności powietrznej budynku możemy wykonać również zgodnie z innymi standardami.

Testujemy wszystkie rodzaje budynków, począwszy od domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, poprzez średniej wielkości budynki komercyjne i wielorodzinne, na budynkach wielkogabarytowych kończąc (szkoły, przedszkola i hale sportowe, magazyny i hale produkcyjne, chłodnie, galerie handlowe, biurowce, budynki wysokościowe, kościoły i inne obiekty użyteczności publicznej) pod kątem nieszczelności.

Posiadamy doświadczenie i zasoby techniczne pozwalające na wykonanie pomiarów szczelności budynku o dowolnie dużej kubaturze. Posiadane przez nas urządzenia pozwalają na wykonanie testów szczelności pomieszczeń i budynków. Test szczelności z Prusdis, to profesjonalne metody badań w każdym przypadku. 

Usługi w obszarze szczelności powietrznej budynków realizujemy w sposób kompleksowy – oprócz samych pomiarów oferujemy Państwu:

  • doradztwo inżynieryjne w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu szczelności;
  • szczegółową detekcję przecieków powietrza;
  • sprzedaż wysokiej jakości materiałów uszczelniających;
  • wykonawstwo prac doszczelniających.

Szczelność powietrzna budynków ma kluczowe znaczenie z perspektywy efektywności termicznej budynku, wysokości kosztów eksploatacyjnych poprzez optymalizację ogrzewania, komfortu cieplnego użytkowników, właściwości akustycznych, a także bezpieczeństwa technicznego konstrukcji i przegród budowlanych.

Lokalizacja nieszczelności

W razie potrzeby oferujemy Państwu możliwość wykonania precyzyjnej detekcji miejsc przecieku powietrza przez przegrody zewnętrzne budynku.

W tym celu, w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych podczas badania, wykorzystujemy specjalistyczne markery dymne, wytwornice dymu, zaawansowane kamery termowizyjne FLIR (o czułości termicznej 0,06 ⁰C lub wyższej) oraz wysokoczułe anemometry termoelektryczne TESTO.

Stosowane przez nas metody lokalizacji nieszczelności są bezpieczne dla ludzi oraz badanego budynku.

Przykład lokalizacji nieszczelności przy pomocy specjalistycznych urządzeń – kamery termowizyjnej (sprzęt do badań blower door wytwarza różnicę ciśnień między budynkiem i środowiskiem zewnętrznym, dzięki czemu wzmaga się efekt zasysania zimnego powietrza do wnętrza budynku przez nieszczelności, co można zaobserwować np. na gniazdkach elektrycznych lub powłokach izolacyjnych dachu).

Kiedy należy wykonać próbę szczelności?

Ogólna zasada jest taka, że im wcześniejszy etap budowy (przed pracami wykończeniowymi) tym łatwiej i taniej jest wykonać prace niwelujące nieszczelności. Często po wykonaniu niektórych prac (np. montaż płyt g-k) właściwe wykonanie niektórych uszczelnień jest już  bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe bez demontażu niektórych elementów.

Badanie szczelności budynku najlepiej wykonać dwukrotnie (dwie próby szczelności) – pierwsza próba w stanie surowym zamkniętym (np. przed wylewkami i tynkowaniem) i druga po wykonaniu wszystkich prac mających wpływ na szczelność budynku.

Optymalny moment wykonania badania szczelności budynku jest różny w zależności od rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych danego budynku. Najlepszy termin wykonania badania określamy na podstawie przekazanych informacji  lub wizji lokalnej na obiekcie.

Co zrobić gdy budynek jest nieszczelny?

Konkretne sposoby zwiększenia szczelności budynku, podniesienia efektywności jakości izolacji termicznej lub poprawy montażu stolarki okiennej zależą od typu konstrukcji i materiałów, z których jest zbudowany dany budynek.  W ramach diagnostyki energetycznej możemy zarekomendować optymalne działania naprawcze i specjalistyczne produkty budowlane, z których pomocą zwiększy się szczelność powietrzna.

Test szczelności serwerowni oraz innych pomieszczeń SUG (stałe urządzenia gaśnicze)

Wykonujemy testy szczelności serwerowni i innych pomieszczeniach wyposażonych w stałe systemy gaśnicze na gaz. Obliczamy czas retencji środka gaśniczego oraz powierzchnię nieszczelności zgodnie z wymaganiami EN15004, ISO14520 oraz NFPA 2001. Wykonywany przez nas test szczelności pomieszczeń spełnia wszystkie normy.

Stosowanie gazów gaśniczych jest skuteczną i bezpieczną metodą gaszenia pożarów,. Zaletą tej techniki jest skrócenie czasu potrzebnego do wznowienia eksploatacji chronionych obiektów oraz brak negatywnego wpływu na urządzenia elektroniczne, co w przypadku serwerowni jest szczególnie istotne.

Aktualnie stosowane gazy gaśnicze można podzielić na: gazy obojętne (np. IG-100 [azot], IG-01 [argon] i ich mieszaniny IG-541, IG-55), chlorowcopochodne węglowodory (HFC-236fa, HFC-227ca, FK-5-1-12, NOVEC 1230) oraz dwutlenek węgla (CO2), a wykorzystuje się je głównie w Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG).

Czas retencji gazu

Czas retencji to okres utrzymywania niezbędnego poziomu stężenia gazu gaśniczego w chronionej przestrzeni. Wartość tego czasu zależy od szczelności pomieszczenia oraz gęstości używanego gazu gaśniczego. Minimalny czas retencji powinien wynosić co najmniej 10 minut.

Metody badania czasu retencji gazu

Metody badania czasu retencji gazu obejmują dwa podejścia. Pierwszym z nich jest rzeczywisty pomiar zmiany stężenia gazu w czasie poprzez wyładowanie środka gaśniczego. Drugim, bardziej efektywnym, bezpiecznym i tańszym jest wykonanie testu szczelności powietrznej w pomieszczeniu za pomocą drzwi nawiewnych. Po wykonaniu testu szczelności i przeprowadzeniu analiz modeli wypływu gazu można określić przewidywany czas retencji.

Fan Door Test - badanie szczelności powietrznej budynków