Świadectwa energetyczne budynków / Audyt energetyczny

tabela świadectwa charakterystyki energetycznej

Firma PRUSDIS świadczy usługi w zakresie fachowego doradztwa i analiz związanych z fizyką cieplną budynków oraz poprawą ich efektywności energetycznej.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • świadectwa (certyfikaty) energetyczne budynków, domów i lokali;
  • projektowane charakterystyki energetyczne (do projektów budowlanych);
  • analizy dot. wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE);
  • audyty energetyczne i remontowe domu;
  • obliczenia na potrzeby programów NFOŚiGW;
  • doradztwo inżynieryjne w obszarze budownictwa pasywnego i energooszczędnego;
  • analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji działań termomodernizacyjnych.

To co pozytywnie wyróżnia nas na tle konkurencji, to bogate doświadczenie praktyczne – od wielu lat zajmujemy się kompleksową diagnostyką energetyczną budynków, m.in. z wykorzystaniem badań termowizyjnych oraz testów szczelności powietrznej blower door.

Na podstawie naszego doświadczenia potrafimy określić i zarekomendować optymalne (nie tylko na papierze) i najbardziej skuteczne systemy i techniki izolacyjne, co pozwala na realne oszczędności wynikające z ogrzewania mieszkania.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Zajmujemy się profesjonalnym wykonywaniem audytów energetycznych budynków.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku (zwane również certyfikatem energetycznym) to dokument, który określa zapotrzebowanie budynku na energię na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzację. W przypadku obiektu użyteczności publicznej w obliczeniach uwzględnia się również zapotrzebowanie na energię związaną z użytkowaniem instalacji oświetleniowej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządza się dla całego obiektu lub dla określonego lokalu. Obecnie certyfikat energetyczny wymagany jest m.in. przy zawarciu umowy sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Dlatego kupując dom lub inny lokal, mamy prawo zażądać świadectw charakterystyki energetycznej.

Najczęściej świadectwo energetyczne jest opracowaniem czysto teoretycznym i niestety zawarte w nim informacje nt. szacowanego zużycia energii czy współczynników przenikania ciepła nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. Dzieje się tak dlatego, że przy wykonywaniu obliczeń bazuje się głównie na dokumentacji technicznej, bez fizycznej weryfikacji jakości wykonanych prac budowlanych.

W naszej ocenie rzeczywista ocena energetyczna możliwa jest wyłącznie przez wykonanie dodatkowych badań technicznych, takich jak pomiar termowizyjny, wentylatorowy test szczelności powietrznej obudowy budynku czy empiryczny pomiar wartości współczynników przenikania ciepła – U.
Warto skorzystać z naszych usług, by mieć pełny obraz faktycznego stanu aspektów energetycznych obiektu, a także posiadania dokumentów o charakterystyce energetycznej budynków, które stanowią niezbędny element dokumentacji technicznej. Obowiązek sporządzania tego rodzaju dokumentacji nakładają przepisy z 2009 roku, które wykazują konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków budowanych lub modernizowanych po 2009 roku. Podstawą zamieszkania w takim budynku jest świadectwo. Jego brak grozi grzywną w wysokości 10 tys. zł.  Ważność świadectw energetycznych wynosi 10 lat.

O audycie

Audyt energetyczny to dokument, który podobnie jak w przypadku świadectw charakterystyki energetyczne określa zapotrzebowanie obiektu na energię. W odróżnieniu od świadectwa audyt zawiera dodatkowo szczegółową analizę dotyczącą możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku, a także obliczenia ekonomiczne dotyczące czasu zwrotu wybranych wariantów inwestycji termomodernizacyjnych. Podstawą przy takim działaniu jest projekt budynku, który umożliwia m.in. obliczenie powierzchni użytkowej.

Tak jak w przypadku świadectw charakterystyki energetycznej, celowym jest wykonanie dodatkowych badań technicznych – tj. termowizja, test szczelności powietrznej budynku oraz pomiary wartości U przegród budowlanych (współczynników przenikania ciepła).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje działania mające na celu m.in. wspieranie i promocję budownictwa energooszczędnego. Dotychczas wspieraliśmy merytorycznie naszych Klientów przy realizacji inwestycji w ramach następujących projektów:

  • LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
  • Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych (NF15/NF40)

Cennik usługi

Jeśli interesuje Cię świadectwo energetyczne budynku, skontaktuj się z nami. Koszt uzależniony jest od kilku czynników. Cena od 200 zł netto. Szczegóły znajdziesz w zakładce cennik.