Świadectwa energetyczne budynków

Firma PRUSDIS świadczy usługi w zakresie fachowego doradztwa i analiz związanych z fizyką cieplną budynków i poprawą efektywności energetycznej budynków.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • świadectwa (certyfikaty) energetyczne budynków;
  • projektowane charakterystyki energetyczne (do projektów budowlanych);
  • analizy dot. wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE);
  • audyty energetyczne i remontowe;
  • obliczenia na potrzeby programów NFOŚiGW;
  • doradztwo inżynieryjne w obszarze budownictwa pasywnego i energooszczędnego;
  • analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji działań termomodernizacyjnych.

To co pozytywnie wyróżnia nas na tle konkurencji, to bogate doświadczenie praktyczne – od wielu lat zajmujemy się kompleksową diagnostyką energetyczną budynków, m.in. z wykorzystaniem badań termowizyjnych oraz testów szczelności powietrznej blower door.

Na podstawie naszego doświadczenia potrafimy określić i zarekomendować optymalne (nie tylko na papierze) i najbardziej skuteczne systemy i techniki izolacyjne.

O ŚWIADECTWIE

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zwane również certyfikatem energetycznym) to dokument, który określa zapotrzebowanie budynku na energię na cele grzewcze i wentylacyjne, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzację. W przypadku budynków użyteczności publicznej w obliczeniach uwzględnia się również energię związaną z użytkowaniem instalacji oświetleniowej.

Świadectwo energetyczne sporządza się dla całego budynku lub dla określonego lokalu. Obecnie certyfikaty energetyczne wymagane są m.in. przy zawarciu umowy sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Najczęściej świadectwo energetyczne jest opracowaniem czysto teoretycznym i niestety zawarte w nim informacje nt. szacowanego zużycia energii czy współczynników przenikania ciepła nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. Dzieje się tak dlatego, że przy wykonywaniu obliczeń bazuje się głównie na dokumentacji technicznej, bez fizycznej weryfikacji jakości wykonanych prac budowlanych.

W naszej ocenie rzeczywista ocena energetyczna budynku możliwa jest wyłącznie przez wykonanie dodatkowych badań technicznych, takich jak pomiar termowizyjny, wentylatorowy test szczelności powietrznej obudowy budynku czy empiryczny pomiar wartości  współczynników przenikania ciepła – U.

O AUDYCIE

Audyt energetyczny to dokument, który podobnie jak świadectwo energetyczne określa zapotrzebowanie budynku na energię. W odróżnieniu od świadectwa, audyt zawiera dodatkowo szczegółową analizę dotyczącą możliwości poprawy efektywności energetycznej budynku, a także obliczenia ekonomiczne dotyczące czasu zwrotu wybranych wariantów inwestycji termomodernizacyjnych.

Tak jak w przypadku świadectwa energetycznego, celowym jest wykonanie dodatkowych badań technicznych – tj. termowizja, test szczelności powietrznej budynku oraz pomiary wartości U przegród budowlanych (współczynników przenikania ciepła).

PROGRAMY NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje działania mające na celu m.in. wspieranie i promocję budownictwa energooszczędnego. Dotychczas wspieraliśmy merytorycznie naszych Klientów przy realizacji inwestycji w ramach następujących projektów:

  • LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
  • Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych (NF15/NF40)