Lokalizacja wycieków wody

wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej

Firma PRUSDIS świadczy specjalistyczne usługi wykrywania wycieków wody i oceny zawilgoceń przegród budowlanychLokalizacja wycieku wody w instalacjach wodnych we własnym zakresie jest trudne i mało precyzyjne, co często prowadzi do niepotrzebnych prac wyburzeniowych. PRUSDIS to firma zajmująca się profesjonalnym badaniem miejsca wycieków z instalacji grzewczych (instalacji CO i ogrzewania podłogowego), instalacji wodnych i kanalizacji, co w większości przypadków pozwala uniknąć zbędnego kucia ścian i podłóg.

Podczas lokalizacji wycieków wody należy wykonać szereg pomiarów, które mają na celu znalezienie miejsca wycieku. W zależności od rodzaju instalacji oraz typu uszkodzenia instalacji wodnej stosowane są inne metody lokalizacji przecieków. Dysponujemy dużym doświadczeniem oraz profesjonalnym sprzętem, dzięki czemu z dużą dokładnością jesteśmy w stanie znaleźć miejsce wycieku nawet w trudno dostępnych miejscach, czy w dużych sieciach wodociągowych. Do najpopularniejszych należy badanie kamerą termowizyjną, czyli technika wykorzystująca promieniowanie podczerwone, które pozwala wykryć różnicę temperatury na poziomie kilkudziesięciu milikelwinów. Do lokalizacji wycieku wody lub innej substancji stosujemy jedną metodę, lub kilka jednocześnie w zależności od skali problemu i jego rodzaju.

Posiadamy profesjonalny sprzęt, który uskutecznia metody pomiarowe i pozwala na skuteczne wykrywanie miejsca przecieku wody. Do lokalizacji wycieków używamy kamer termowizyjnych FLIR o wysokiej czułości termicznej 60mK oraz wilgotnościomierzy elektromagnetycznych TESTO, umożliwiających bezinwazyjny pomiar wilgoci do 5 cm w głąb przegród budowlanych (np. pod płytkami ceramicznymi) i co za tym idzie, skuteczne wykrywanie przecieków wody i innych płynówWykonana przez naszych specjalistów lokalizacja przecieków wody odbywa się zawsze terminowo.

Skuteczność lokalizacji wycieków przy pomocy kamery termowizyjnej jest uzależniona od:

  • temperatury wyciekającego czynnika (wody, glikolu itp.);
  • intensywności źródła wycieku;
  • głębokości, na której znajduje się wyciek;
  • materiału, z którego zbudowana jest przegroda, pod którą znajduje się wyciek (opór cieplny przegrody i jej nasiąkliwość).

Największe szanse precyzyjnego wskazania miejsca wycieków wody za pomocą kamery termowizyjnej mamy w sytuacji wystąpienia wycieku wody o wyraźnie wyższej temperaturze od temperatury otoczenia (np. gdy są to przewody grzewcze centralnego ogrzewania lub wyciek z instalacji ciepłej wody użytkowej ciepłej z instalacji). W innych sytuacjach bardziej pomocne, aby zlokalizować wyciek wody, może okazać się badanie wykonane wilgotnościomierzem. Urządzenie to umożliwia wykrywanie wycieków i wskazanie miejsca występowania wilgoci i drobnych nieszczelności nawet pod materiałem nienasiąkliwym (np. płytka ceramiczna, glazura), ale także pozwala na procentowe określenie poziomu wilgoci w różnych punktach ścian, podłóg i stropów, co może być pomocne w określeniu kierunku, z którego pochodzi wyciek.

Istnieje dużo różnych metod na wykrywanie wycieków wody z instalacji wodnej. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć: pomiary wilgotności, próby ciśnieniowe, termowizję, gaz wskaźnikowy, użycie kamery inspekcyjnej oraz barwniki UV. Lokalizacja wycieku wody z instalacji centralnego ogrzewania lub z instalacji ogrzewania podłogowego najlepiej jest wykonać metodą termowizyjną. Metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone może także z powodzeniem być użyta do innego rodzaju wycieków z instalacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć tej metody do sprawdzenia stropu. Przy wyciekach, w których występuje niewielki przepływ wody, metoda termowizyjna może okazać się mało skuteczna.

baner termowizja pomiary i badania prusdis.pl

Metoda termowizyjna jest skuteczna, ale w pierwszej kolejności najlepiej jest określić, z jakiej instalacji wodnej jest wyciek oraz jego wielkość. Można to zrobić samemu obserwując wodomierz, lub przy pomocy hydraulika, który może przeprowadzić wodną próbę ciśnieniową. Podczas wykrywania wycieków próbą szczelności instalacji wodnej należy zablokować wszelkie odbiory wody takie jak krany.

Przy wykrywaniu przecieków, bazujemy jedynie na bezpiecznych, bezinwazyjnych metodach. Bezinwazyjne zlokalizowanie wycieku pozwala na znaczne zminimalizowanie kosztów likwidacji usterki (oszczędność czasu i uniknięcie niepotrzebnych zniszczeń spowodowanych rozkuwaniem dużych fragmentów ścian i podłóg, niepotrzebnego demontażu kabin prysznicowych, sanitariatów itp.).

Po wykonaniu badania możemy sporządzić dokumentację termowizyjno-zdjęciową wraz z opinią techniczną specjalisty, które mogą być przydatne np. w procesie uzyskiwania odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.

Firma Prusdis oferujące profesjonalne usługi takie lokalizacja wycieków wody. Katowice, Kraków, Sędziszów to tylko niektóre miasta, w których działamy.

Wielu ubezpieczycieli zwraca koszty poniesione na lokalizację wycieku, a często nawet wymaga wykonania takich badań, aby ograniczyć koszty ewentualnej naprawy. W niektórych przypadkach zaniechanie działań mających na celu minimalizację kosztów usunięcia wycieku może skutkować ograniczeniem kwoty wypłaconego odszkodowania. Detekcja wycieków kamerą termowizyjną to metoda dająca świetne rezultaty zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, firmach, czy halach, magazynach, jak i każdego rodzaju innych obiektach. Zajmujemy się lokalizacją wycieków w instytucjach i jednostkach opieki zdrowotnej, obiektach hotelarskich, lokalach gastronomicznych itd.

Usługa lokalizacji wycieku za pomocą kamery termowizyjnej i wilgotnościomierza nie zawsze kończy się pełnym sukcesem, czyli jednoznacznym i precyzyjnym wskazaniem miejsca wystąpienia wycieku. Nawet wówczas okazuje się ona jednak bardzo przydatna i umożliwia przynajmniej zbliżenie się do rozwiązania problemu, np. poprzez wyeliminowanie z dalszych poszukiwań pewnych części instalacji i fragmentów przegród budowlanych. Aby wykryć wycieki wody, w pierwszej kolejności ważna jest lokalizacja ułożenia rur. Fachowa pomoc w uzyskaniu informacji i przebiegu instalacji znacznie przyspiesza naprawę uszkodzeń. Największą zaletą jest to, że jest to sposób bezinwazyjny, nienarażający na zbędne prace przy wykrywaniu wycieków.