Lokalizacja wycieków wody

wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej

Firma PRUSDIS świadczy specjalistyczne usługi wykrywania wycieków wody i oceny zawilgoceń przegród budowlanychLokalizacja wycieku wody w instalacjach wodnych we własnym zakresie jest trudne i mało precyzyjne, co często prowadzi do niepotrzebnych prac wyburzeniowych. PRUSDIS to firma zajmująca się profesjonalnym badaniem miejsca wycieków z instalacji grzewczych (instalacji CO i ogrzewania podłogowego), instalacji wodnych i kanalizacji, co w większości przypadków pozwala uniknąć zbędnego kucia ścian i podłóg.

Podczas lokalizacji wycieków wody należy wykonać szereg pomiarów, które mają na celu znalezienie miejsca wycieku. W zależności od rodzaju instalacji oraz typu uszkodzenia instalacji wodnej stosowane są inne metody lokalizacji przecieków. Dysponujemy dużym doświadczeniem oraz profesjonalnym sprzętem, dzięki czemu z dużą dokładnością jesteśmy w stanie znaleźć miejsce wycieku nawet w trudno dostępnych miejscach, czy w dużych sieciach wodociągowych. Do lokalizacji wycieku wody lub innej substancji stosujemy jedną metodę, lub kilka w zależności od skali problemu i jego rodzaju.

Posiadamy profesjonalny sprzęt, który uskutecznia metody pomiarowe i pozwala na skuteczne wykrywanie miejsca przecieku. Do lokalizacji wycieków używamy kamer termowizyjnych FLIR o wysokiej czułości termicznej 60mK oraz wilgotnościomierzy elektromagnetycznych TESTO, umożliwiających bezinwazyjny pomiar wilgoci do 5 cm w głąb przegród budowlanych (np. pod płytkami ceramicznymi) i co za tym idzie, skuteczne wykrywanie przecieków wody i innych płynówWykonana przez naszych specjalistów lokalizacja przecieków  odbędzie się zawsze terminowo i jak najszybciej.

Skuteczność lokalizacji wycieków przy pomocy kamery termowizyjnej jest uzależniona od:

  • temperatury wyciekającego czynnika (wody, glikolu itp.);
  • intensywności źródła wycieku;
  • głębokości na której znajduje się wyciek;
  • materiału z którego zbudowana jest przegroda, pod którą znajduje się wyciek (opór cieplny przegrody i jej nasiąkliwość).

Największe szanse precyzyjnego wskazania miejsca wycieków wody za pomocą kamery termowizyjnej mamy w sytuacji wystąpienia wycieku wody o wyraźnie wyższej temperaturze od temperatury otoczenia (np. gdy są to przewody grzewcze centralnego ogrzewania lub wyciek z instalacji ciepłej wody użytkowej ciepłej z instalacji). W innych sytuacjach bardziej pomocne, aby zlokalizować wyciek wody, może okazać się badanie wykonane wilgotnościomierzem. Urządzenie to umożliwia wykrywanie wycieków i wskazanie miejsca występowania wilgoci i drobnych nieszczelności nawet pod materiałem nienasiąkliwym (np. płytka ceramiczna, glazura), ale także pozwala na procentowe określenie poziomu wilgoci w różnych punktach ścian, podłóg i stropów, co może być pomocne w określeniu kierunku, z którego pochodzi wyciek.

Przy wykrywaniu przecieków, bazujemy jedynie na bezpiecznych, bezinwazyjnych metodach. Bezinwazyjne zlokalizowanie wycieku pozwala na znaczne zminimalizowanie kosztów likwidacji usterki (oszczędność czasu i uniknięcie niepotrzebnych zniszczeń spowodowanych rozkuwaniem dużych fragmentów ścian i podłóg, niepotrzebnego demontażu kabin prysznicowych, sanitariatów itp.).

Po wykonaniu badania możemy sporządzić dokumentację termowizyjno-zdjęciową wraz z opinią techniczną, które mogą być przydatne np. w procesie uzyskiwania odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.

Lokalizacja wycieków – Cennik

Wielu ubezpieczycieli zwraca koszty poniesione na lokalizację wycieku, a często nawet wymaga wykonania takich badań, aby ograniczyć koszty ewentualnej naprawy. W niektórych przypadkach zaniechanie działań mających na celu minimalizację kosztów usunięcia wycieku może skutkować ograniczeniem kwoty wypłaconego odszkodowania. Detekcja wycieków kamerą termowizyjną to metoda dająca świetne rezultaty zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, firmach, czy halach, magazynach i każdego rodzaju innych obiektach. Zajmujemy się lokalizacją wycieków w instytucjach i jednostkach opieki zdrowotnej, obiektach hotelarskich, lokalach gastronomicznych itd.

Usługa lokalizacji wycieku za pomocą kamery termowizyjnej i wilgotnościomierza nie zawsze kończy się pełnym sukcesem, czyli jednoznacznym i precyzyjnym wskazaniem miejsca wystąpienia wycieku. Nawet wówczas okazuje się ona jednak bardzo przydatna i umożliwia przynajmniej zbliżenie się do rozwiązania problemu, np. poprzez wyeliminowanie z dalszych poszukiwań pewnych części instalacji i fragmentów przegród budowlanych. Aby wykryć wycieki wody, w pierwszej kolejności ważna jest lokalizacja ułożenia rur. Fachowa pomoc w uzyskaniu informacji i przebiegu instalacji znacznie przyspiesza naprawę uszkodzeń. Największą zaletą jest to, że jest to sposób bezinwazyjny, nienarażający na zbędne prace przy wykrywaniu wycieków.