Wykrywanie i Lokalizacja Wycieków Wody Kraków, Katowice, Warszawa

wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej

Firma PRUSDIS świadczy specjalistyczne usługi wykrywania wycieków wody i oceny zawilgoceń przegród budowlanychLokalizacja wycieku wody w instalacjach wodnych we własnym zakresie jest trudne i mało precyzyjne, co często prowadzi do niepotrzebnych prac wyburzeniowych. PRUSDIS to firma zajmująca się profesjonalnym badaniem miejsca wycieków z instalacji grzewczych (instalacji CO i ogrzewania podłogowego), instalacji wodnych i kanalizacji, co w większości przypadków pozwala uniknąć zbędnego kucia ścian i podłóg.

Podczas lokalizacji wycieków wody w instalacjach sanitarnych i grzewczych należy wykonać szereg pomiarów, które mają na celu znalezienie miejsca wycieku. W zależności od rodzaju instalacji oraz typu uszkodzenia instalacji wodnej stosowane są inne metody lokalizacji przecieków. Dysponujemy dużym doświadczeniem oraz profesjonalnym sprzętem, dzięki czemu z dużą dokładnością jesteśmy w stanie znaleźć miejsce wycieku nawet w trudno dostępnych miejscach, czy w dużych sieciach wodociągowych. Do najpopularniejszych metod  pozwalających na wykrywanie wycieków wody należy badanie kamerą termowizyjną, czyli technika wykorzystująca promieniowanie podczerwone, które pozwala wykryć różnicę temperatury na poziomie kilkudziesięciu milikelwinów. Do lokalizacji wycieku wody lub innej substancji stosujemy jedną metodę, lub kilka jednocześnie w zależności od skali problemu i jego rodzaju.

Posiadamy profesjonalny sprzęt, który uskutecznia metody pomiarowe i pozwala na skuteczne wykrywanie miejsca przecieku wody. Do lokalizacji wycieków używamy kamer termowizyjnych FLIR o wysokiej czułości termicznej 60mK oraz wilgotnościomierzy elektromagnetycznych TESTO, umożliwiających bezinwazyjny pomiar wilgoci do 5 cm w głąb przegród budowlanych (np. pod płytkami ceramicznymi) i co za tym idzie, skuteczne wykrywanie przecieków wody i innych płynówWykonana przez naszych specjalistów lokalizacja przecieków wody odbywa się zawsze terminowo.

Skuteczność lokalizacji wycieków przy pomocy kamery termowizyjnej jest uzależniona od:

 • temperatury wyciekającego czynnika (wody, glikolu itp.);
 • intensywności źródła wycieku;
 • głębokości, na której znajduje się wyciek;
 • materiału, z którego zbudowana jest przegroda, pod którą znajduje się wyciek (opór cieplny przegrody i jej nasiąkliwość).

Największe szanse precyzyjnego wskazania miejsca wycieków wody za pomocą kamery termowizyjnej mamy w sytuacji wystąpienia wycieku wody o wyraźnie wyższej temperaturze od temperatury otoczenia (np. gdy są to przewody grzewcze centralnego ogrzewania lub wyciek z instalacji ciepłej wody użytkowej ciepłej z instalacji). W innych sytuacjach bardziej pomocne, aby zlokalizować wyciek wody, może okazać się badanie wykonane wilgotnościomierzem. Urządzenie to umożliwia wykrywanie wycieków i wskazanie miejsca występowania wilgoci i drobnych nieszczelności nawet pod materiałem nienasiąkliwym (np. płytka ceramiczna, glazura), ale także pozwala na procentowe określenie poziomu wilgoci w różnych punktach ścian, podłóg i stropów, co może być pomocne w określeniu kierunku, z którego pochodzi wyciek.

Kamera termowizyjna umożliwia bardzo precyzyjne zobrazowanie rozmieszczenia wilgoci na zawilgoconych ścianach, nawet jeśli “na oko” wyglądają one na suche, co jest szczególnie przydatne w przypadku budynków wymagających późniejszego osuszenia.

Rodzaje metod badania wycieków wody

Istnieje dużo różnych metod na wykrywanie wycieków wody z instalacji wodnej. Najpopularniejsze metody lokalizacji wycieków to:

 • pomiary wilgotności – lokalizacja wycieku wody może być realizowana za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń takich jak mierniki wilgotności (wilgotnościomierze),
 • próby ciśnieniowe – próba ciśnieniowa jest wykorzystywana nie tylko przed oddaniem budynku do użytku, ale także pomaga wykryć lokalizację wycieków. Metoda ta pozwala na wykrywanie wycieków w instalacjach wody zimnej, wody ciepłej, a także w instalacjach grzewczych;
 • termowizję – jeżeli wyciek wody lub innej substancji spełnia warunki kwalifikujące go do pomiarów termowizyjnych, to takie badanie jest chętnie wykonywane; badanie termowizyjne pozwoli nie tylko zlokalizować wyciek wody, ale pozwala także zlokalizować przewody elektryczne, przebieg rurek w ogrzewaniu podłogowym, czy rury z zimną i ciepłą wodą;
 • gaz wskaźnikowy – miejsca wycieku można także wykryć za pomocą gazu znacznikowego. W tym celu do instalacji wpuszcza się specjalny gaz, który później może być wykryty przez odpowiednie sondy. Metodą gazu znacznikowego najczęściej wykrywane są przecieki w budynkach;
 • użycie kamery inspekcyjnej – kamera inspekcyjna pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i obserwować stan instalacji na ekranie;
 • czujnik wodorowy – pozwala na wykrycie nawet najmniejszych nieszczelności instalacji wodnej – wykorzystuje się w tym celu mieszankę gazową, która jest nietoksyczna, a więc całkowicie bezpieczna dla człowieka;
 • barwniki UV – są to specjalne barwniki przemysłowe, które wpuszcza się do instalacji. Po rozprowadzeniu barwnika lampa UV powinna wskazać miejsca wycieku. Metoda ta jest wykorzystywana m.in. do lokalizowania nieszczelności w kanalizacji.

Lokalizacja wycieku wody z instalacji centralnego ogrzewania lub z instalacji ogrzewania podłogowego najlepiej jest wykonać metodą termowizyjną. Metoda wykorzystująca promieniowanie podczerwone może także z powodzeniem być użyta do innego rodzaju wycieków z instalacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć tej metody do sprawdzenia stropu. Przy wyciekach, w których występuje niewielki przepływ wody, metoda termowizyjna może okazać się mało skuteczna.

baner termowizja pomiary i badania prusdis.pl

Wykrywanie wycieków wody jest bezpieczne

Metoda termowizyjna jest skuteczna, ale w pierwszej kolejności najlepiej jest określić, z jakiej instalacji wodnej jest wyciek oraz jego wielkość. Można to zrobić samemu obserwując wodomierz, lub przy pomocy hydraulika, który może przeprowadzić wodną próbę ciśnieniową. Podczas wykrywania wycieków próbą szczelności instalacji wodnej należy zablokować wszelkie odbiory wody takie jak krany.

Przy wykrywaniu przecieków, bazujemy jedynie na bezpiecznych, bezinwazyjnych metodach. Bezinwazyjne zlokalizowanie wycieku pozwala na znaczne zminimalizowanie kosztów likwidacji usterki (oszczędność czasu i uniknięcie niepotrzebnych zniszczeń spowodowanych rozkuwaniem dużych fragmentów ścian i podłóg, niepotrzebnego demontażu kabin prysznicowych, sanitariatów itp.).

Sporządzimy pełną dokumentację

Po wykonaniu badania możemy sporządzić dokumentację termowizyjno-zdjęciową wraz z opinią techniczną specjalisty, które mogą być przydatne np. w procesie uzyskiwania odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Dokumentacja zawiera informacje takie jak: kto jest odpowiedzialny za wykonanie pomiarów, kiedy zostało wykonane, w jakim miejscu oraz z jakim skutkiem.

Usługę wykrywania wycieku możemy zrealizować m.in. w takich miastach jak Katowice, Kraków, Sędziszów.

Wielu ubezpieczycieli zwraca koszty poniesione na lokalizację wycieku, a często nawet wymaga wykonania takich badań, aby ograniczyć koszty ewentualnej naprawy. W niektórych przypadkach zaniechanie działań mających na celu minimalizację kosztów usunięcia wycieku może skutkować ograniczeniem kwoty wypłaconego odszkodowania. Detekcja wycieków kamerą termowizyjną to metoda dająca świetne rezultaty zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, firmach, czy halach, magazynach, jak i każdego rodzaju innych obiektach. Zajmujemy się lokalizacją wycieków w instytucjach i jednostkach opieki zdrowotnej, obiektach hotelarskich, lokalach gastronomicznych itd.

Usługa lokalizacji wycieku za pomocą kamery termowizyjnej i wilgotnościomierza nie zawsze kończy się pełnym sukcesem, czyli jednoznacznym i precyzyjnym wskazaniem miejsca wystąpienia wycieku. Nawet wówczas okazuje się ona jednak bardzo przydatna i umożliwia przynajmniej zbliżenie się do rozwiązania problemu, np. poprzez wyeliminowanie z dalszych poszukiwań pewnych części instalacji i fragmentów przegród budowlanych. Aby wykryć wycieki wody, w pierwszej kolejności ważna jest lokalizacja ułożenia rur. Fachowa pomoc w uzyskaniu informacji i przebiegu instalacji znacznie przyspiesza naprawę uszkodzeń. Największą zaletą jest to, że jest to sposób bezinwazyjny, nienarażający na zbędne prace przy wykrywaniu wycieków.