Lokalizacja wycieków wody

szukanie wycieków

Firma PRUSDIS świadczy specjalistyczne usługi poszukiwania wycieków wody i oceny zawilgoceń przegród budowlanych.

Do lokalizacji wycieków używamy kamer termowizyjnych FLIR o wysokiej czułości termicznej 60mK oraz wilgotnościomierzy elektromagnetycznych TESTO, umożliwiających bezinwazyjny pomiar wilgoci do 5 cm w głąb przegród budowlanych (np. pod płytkami ceramicznymi).

Skuteczność lokalizacji wycieków przy pomocy kamery termowizyjnej jest uzależniona od:

  • temperatury wyciekającego czynnika (wody, glikolu itp.);
  • intensywności wycieku;
  • głębokości na której znajduje się wyciek;
  • materiału z którego zbudowana jest przegroda, pod którą znajduje się wyciek (opór cieplny przegrody i jej nasiąkliwość).

Największe szanse precyzyjnego wskazania miejsca wycieku za pomocą kamery termowizyjnej mamy w sytuacji wystąpienia wycieku wody o wyraźnie wyższej temperaturze od temperatury otoczenia (np. gdy są to przewody grzewcze lub wyciek z instalacji ciepłej wody użytkowej). W innych sytuacjach bardziej pomocne może okazać badanie wykonane wilgotnościomierzem. Urządzenie to umożliwia wskazanie miejsca występowania wilgoci nawet pod materiałem nienasiąkliwym (np. płytka ceramiczna, glazura), ale także pozwala na procentowe określenie poziomu wilgoci w różnych punktach ścian, podłóg i stropów, co może być pomocne w określeniu kierunku, z którego pochodzi wyciek.

Bezinwazyjne zlokalizowanie wycieku pozwala na znaczne zminimalizowanie kosztów likwidacji usterki (oszczędność czasu i uniknięcie niepotrzebnych zniszczeń spowodowanych rozkuwaniem dużych fragmentów ścian i podłóg, niepotrzebnego demontażu kabin prysznicowych, sanitariatów itp.).

Po wykonaniu badania możemy sporządzić dokumentację termowizyjno-zdjęciową wraz z opinią techniczną, które mogą być przydatne np. w procesie uzyskiwania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Lokalizacja wycieków – Cennik

Wielu ubezpieczycieli zwraca koszty poniesione na lokalizację wycieku, a często nawet wymaga wykonania takich badań. W niektórych przypadkach zaniechanie działań mających na celu minimalizację kosztów usunięcia wycieku może skutkować ograniczeniem kwoty wypłaconego odszkodowania.

Usługa lokalizacji wycieku za pomocą kamery termowizyjnej i wilgotnościomierza nie zawsze kończy się pełnym sukcesem, czyli jednoznacznym i precyzyjnym wskazaniem miejsca wystąpienia wycieku. Nawet wówczas okazuje się ona jednak bardzo przydatna i umożliwia przynajmniej zbliżenie się do rozwiązania problemu, np. poprzez wyeliminowanie z dalszych poszukiwań pewnych części instalacji i fragmentów przegród budowlanych.