BLOWER DOOR TEST – BADANIA SZCZELNOŚCI BUDYNKU

Blower door test - pomiar szczelności budynku

Badanie szczelności budynku to jedna z głównych usług oferowanych przez naszą firmę. Przeprowadzamy testy szczelności powietrznej obudowy budynku metodą “dmuchawy drzwiowej”. Testy szczelności budynków zwane są również pod nazwą ‘blower door test’ oraz ‘door fan test’.

Pomiary szczelności wykonujemy zgodnie z procedurą ISO 9972 / PN-EN 13829 (Cieplne właściwości użytkowe budynków — Określanie przepuszczalności powietrznej budynków — Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora). Testy szczelności budynków możemy wykonać również zgodnie z innymi standardami.

Testujemy wszystkie rodzaje budynków, począwszy od domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, poprzez średniej wielkości budynki komercyjne i wielorodzinne, na budynkach wielkogabarytowych kończąc (szkoły, przedszkola i hale sportowe, magazyny i hale produkcyjne, chłodnie, galerie handlowe, biurowce, budynki wysokościowe, kościoły itp.).

Posiadamy doświadczenie i zasoby techniczne pozwalające na na wykonanie testu szczelności budynku o dowolnie dużej kubaturze.

Usługi w obszarze szczelności powietrznej budynków realizujemy w sposób kompleksowy – oprócz samych pomiarów oferujemy Państwu:

 • doradztwo inżynieryjne w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu szczelności;
 • szczegółową detekcję przecieków powietrza;
 • sprzedaż wysokiej jakości materiałów uszczelniających;
 • wykonawstwo prac doszczelniających.

Szczelność powietrzna budynków ma kluczowe znaczenie z perspektywy efektywności termicznej budynku, wysokości kosztów eksploatacyjnych, komfortu cieplnego użytkowników, właściwości akustycznych, a także bezpieczeństwa technicznego konstrukcji i przegród budowlanych.

O BADANIU Blower Door Test

Badanie szczelności powietrznej powłoki zewnętrznej budynku (blower door test) wykonuje się przy pomocy tzw. drzwi nawiewnych (szczelnej plandeki montowanej w dowolnym otworze drzwiowym, z wbudowanym wentylatorem). Wszystkie inne zewnętrzne otwory drzwiowe i okienne  oraz kanały wentylacyjne muszą pozostawać zamknięte. Następnie poprzez nadmuch i/lub wysysanie powietrza wytwarza się pożądaną różnicę ciśnień między wnętrzem budynku, a otoczeniem (najczęściej +/-50 Pa). Specjalistyczna aparatura pomiarowa pozwala wyliczyć przepływy powietrza przy różnych poziomach ciśnienia, na podstawie czego wyznacza się wskaźniki określające poziom szczelności badanego obiektu.

W Polsce do oceny poziomu szczelności budynków używa się najczęściej wskaźnika n50[1/h]. Oznacza on krotność wymian całego powietrza w budynku w ciągu 1 godziny przy różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa.

W zależności od wymagań Inwestora lub wymagań obowiązujących w innych krajach, poziom szczelności budynku możemy wyrazić także przy pomocy innych wskaźników (np. w50, q4).

Po co bada się szczelność budynków?

Wysoka szczelność powietrzna budynku to:

 • niskie koszty eksploatacyjne;
 • wyższa efektywność cieplna budynku w zimie, ale także ochrona przed nadmiernym ciepłem w lecie (lepsza efektywność jednostek klimatyzacyjnych i rekuperacji);
 • lepsza jakość wykonania izolacji termicznej (mniejsze mostki termiczne);
 • ochrona przed kondensacją pary wodnej w przegrodach budowlanych (kondensacja powoduje pogorszenie współczynnika przenikania ciepła U, pleśń oraz degradację materiałową budynku);
 • wyższy komfort cieplny użytkowników (brak nieprzyjemnych przeciągów, przewiewów przez gniazdka elektryczne itp.);
 • korzystny efekt akustyczny (ochrona przed hałasem);
 • ochrona przed smogiem lub innymi zanieczyszczeniami zewnętrznymi.

Prawidłowe wykonanie testu blower door umożliwia wskazanie miejsc niekontrolowanych przecieków powietrza i określenie możliwych sposobów poprawy szczelności.

Na wstępnym etapie budowy (przed wykonaniem prac wykończeniowych) usunięcie nieszczelności jest względnie proste i tanie, a efekt bywa imponujący. W skrajnych przypadkach udawało nam się poprawić szczelność budynku nawet o 80-90% !

Całkowity koszt naszych usług niejednokrotnie zwraca się nawet w ciągu 1-2 sezonów grzewczych.

Lokalizacja nieszczelności

W razie potrzeby oferujemy Państwu możliwość wykonania precyzyjnej detekcji miejsc przecieku powietrza przez przegrody zewnętrzne budynku.

W tym celu, w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych, wykorzystujemy specjalistyczne markery dymne, wytwornice dymu, zaawansowane kamery termowizyjne FLIR (o czułości termicznej 0,06 ⁰C lub wyższej) oraz wysokoczułe anemometry termoelektryczne TESTO.

Stosowane przez nas metody lokalizacji nieszczelności są bezpieczne dla ludzi oraz badanego budynku.

Wymagania budowlane

Obowiązujące w Polsce przepisy budowlane (Warunki Techniczne Budowlane) określają następujące poziomy szczelności w zależności od typu budynku:

 1. z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
 2. z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.

Dla budownictwa energooszczędnego (program dopłat do kredytów do budynków energooszczędnych – NFOŚiGW)  przyjmuje się następujące wymagania w zakresie szczelności:

 • standard NF40 – n50 < 1,0 1/h;
 • standardNF15 – n50 < 0,6 1/h;

Przy budynkach pasywnych wymaga się poziomu szczelności n50 < 0,6 1/h.

Niejednokrotnie dla osiągnięcia pożądanego poziomu efektywności energetycznej budynku (np. budynki zeroenergetyczne) projektant budynku zakłada osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu szczelności np. n50 < 0,3 1/h. W naszej pracy zdarzało nam się spotkać z bardziej rygorystycznymi wymaganiami projektowymi – np. n50 < 0,015 1/h (dla wielkogabarytowych obiektów chłodniczych).

Kiedy należy wykonać próbę szczelności?

Ogólna zasada jest taka, że im wcześniejszy etap budowy (przed pracami wykończeniowymi) tym łatwiej i taniej jest wykonać prace uszczelniające. Często po wykonaniu niektórych prac (np. montaż płyt g-k) właściwe wykonanie niektórych uszczelnień jest już  bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe bez demontażu niektórych elementów.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykonanie dwóch prób szczelności – pierwsza próba w stanie surowym zamkniętym (np. przed wylewkami i tynkowaniem) i druga po wykonaniu wszystkich prac mających wpływ na szczelność budynku.

Optymalny moment wykonania badania jest różny w zależności od rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych danego budynku. Najlepszy termin wykonania badania określamy na podstawie przekazanych informacji  lub wizji lokalnej na obiekcie.

Co zrobić gdy budynek jest nieszczelny?

Konkretne sposoby zwiększenia szczelności budynku, podniesienia efektywności jakości izolacji termicznej lub poprawy montażu stolarki okiennej zależą od typu konstrukcji i materiałów, z których jest zbudowany dany budynek.  W ramach diagnostyki energetycznej możemy zarekomendować najbardziej optymalne działania naprawcze i specjalistyczne produkty budowlane.

Fan Door Test - badanie szczelności powietrznej budynków